Kurum İçi Eğitimci Yetiştirme 

Kurumların ihtiyacı doğrultusunda iç eğitimci seçme, hazırlama, değerlendirme ve geliştirme süreçlerinin hayata geçirilmesine destek veriyor; iç eğitimlerin standartlarının belirlenmesi ve tasarlanması konusunda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri aktararak iç eğitim sisteminin kurulmasına yardımcı oluyor; kurumsal akademilerin kurulma aşamalarında süreci kolaylaştıracak deneyimlerimizi paylaşıyoruz.

Aynı zamanda, kurumların talepleri doğrultusunda kendi uyguladığımız eğitimlerin kurum içindeki eğitimciler tarafından verilebilmesini sağlamak üzere iç eğitimcilerin lisans alma çalışmalarını yürütüyoruz.