Kurum İçi Eğitimci Yetiştirme 

Kurumların ihtiyacı doğrultusunda iç eğitimci seçme, hazırlama, değerlendirme ve geliştirme süreçlerinin hayata geçirilmesine destek veriyor; iç eğitimlerin standartlarının belirlenmesi ve tasarlanması konusunda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri aktararak iç eğitim sisteminin kurulmasına yardımcı oluyor; kurumsal akademilerin kurulma aşamalarında süreci kolaylaştıracak deneyimlerimizi paylaşıyoruz.

Aynı zamanda, kurumların talepleri doğrultusunda kendi uyguladığımız eğitimlerin kurum içindeki eğitimciler tarafından verilebilmesini sağlamak üzere iç eğitimcilerin lisans alma çalışmalarını yürütüyoruz. Bu şekilde, eğitimlerimizin kurum içinde çok daha fazla kişiye çok daha az maliyetle ulaşmasını sağlıyoruz.