Satışta Etkililik 

Giderek yoğunlaşan rekabette sürdürülebilir bir fark yaratmak önem kazanmaktadır. Artık geleneksel yöntemlerle (marka, teknoloji kullanımı) çok kalıcı farklar yaratılamıyor. Bu yüzden de satış etkililiği kalıcı rekabet avantajı oluşturmak için kritik bir kaynak oluşturmaktadır.

Satış Ekibinizi ve Satış Yöneticilerinizi doğru beceriler, araçlar ve süreçlerle donatarak kuruluşunuzun rekabet karşısında üstün performans göstermesini ve müşterilerinize değer katmasını sağlayabilirsiniz.

Wilson Learning'in araştırmaları sürdürülebilir rekabet avantajı oluşturmak için satış yetkililerinin birbirini tamamlayan iki rol üstlenmeleri gerektiğini ortaya koyar: Danışman ve Stratejist.

Kişisel Etkililik

 • Takım Çalışması Yapmak
 • Sonuç Odaklı Olmak
 • Yaratıcı Çözümler Geliştirmek
 • Takım Oluşturmak
 • Kendi Ürünlerini, Hizmetlerini, Rakipleri ve İş Ortamını Çok İyi Tanır

Teknik Etkililik 

 • Ürünlerin Özelliklerini Rakiplerle Kıyaslayarak Bilmek
 • Müşteri Verilerini Analiz Edebilmek
 • Teknolojiyi Kullanmak

Stratejist

 • Potansiyel Müşterileri Belirlemek ve Kazanmak
 • Satış Stratejilerini Oluşturmak ve Uygulamak
 • Rekabeti Yönetmek
 • Müşterinin Karar Verme Süreçlerini Anlamak
 • Çözümleri Farklılaştırmak

Danışman

 • Farklı Müşterilere Esneklik Göstermek
 • Müşteriyi Tanımak
 • İhtiyaçları Keşfetmek
 • İlişkileri Geliştirmek
 • Satış Sonrası Müşteriyi Desteklemek


Satışta Etkililik Çözümleri

Bu modüler program, satış yapmaya yeni başlamış veya gelişme noktalarına dönük eğitime ihtiyaç duyan Satış Yetkililerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Modüllerin zamana yayılabilme özelliği, katılımcıların öğrendikleri yeni davranış ve becerileri sahada uygulama ve gerçek iş dünyası deneyimi kazanmalarına fırsat tanır. Her bir modülün sonunda katılımcılara saha etkinlikleri verilir. Görev başında yapılacak bu etkinlikler katılımcıların seminer ortamında kazandıkları beceri ve davranışları gerçek satış ortamlarında uygulamalarına destek olmak amacındadır.

Bu program müşteri hizmeti çalışanlarına, hizmete müşterinin bakış açısıyla yaklaşarak müşteri memnuniyeti sağlama becerilerini kazandırır. Etkileşimin başında müşterinin durumunu anlayarak her müşteriye uygun hizmet yaklaşımını uygulamaya odaklanır. Müşteri etkileşimi süresince her aşamada gereken becerileri kazandırır.

Bu programda Satış/Hizmet Yetkilileri telefon görüşmesi sırasında müşterinin ihtiyacını anlamayı, çözümü etkili şekilde sunmayı, itirazları karşılamayı, satışı kapamayı ve iletişim becerilerini kullanarak tüm süreçte müşterinin rahatlık seviyesini yükseltmeyi öğrenirler. Program, telefonda sadece müşteri hizmeti verip satış yapmayan ekipler için de uyarlanabilir

Satışta Danışmanlık, rekabetçi pazarlarda uzun vadeli satış ilişkileri kurmak ve çözümleri etkili bir şekilde sunmak için gereken becerileri ve profesyonelliği kazandıran bir programdır. Bu program satış etkililiğini, müşteri ve satıcı arasındaki kazan-kazan etkileşime dayalı bir danışmanlık süreciyle tanımlar.

Bu programda Satış Yetkilileri müşterilerinin Sosyal Stillerini belirlemeyi ve onlarla etkili iletişim kurabilmek için kendi davranışlarını nasıl uyarlayabileceklerini öğrenirler. Esneklik becerisinin özellikle satış sürecinde nasıl kullanılacağına odaklanılır ve katılımcılar farklı müşterilerin kendilerini rahat hissettikleri bir satış sürecini nasıl sağlayabileceklerini öğrenirler.

Bu program Harvard Müzakere Takımından Dr. William Ury'nin çalışmalarını temel almaktadır. Satış Yetkilileri kendilerinin ve müşterilerinin çıkarlarına odaklanarak, ilkeli müzakere yapmayı öğrenirler. Program soru sorma, dinleme, ikna etme, strateji kurma, problem çözme ve adil olmayan taktikleri karşılama becerilerini geliştirir.

Bu program Satış Yetkililerine satış sürecinin en başından itibaren rekabet üstünlüğü sağlayarak işi kazanmaları için gereken becerileri kazandırır. Potansiyel müşterileri belli kriterlere göre belirlemeyi, sınıflandırmayı ve onlara ulaşmayı nasıl gerçekleştirebileceklerini öğrenirler.

Bu program Satış Yetkililerinin kapsamlı müşteri bilgisine sahip olarak satış etkililiklerini artırmalarına yardımcı olur. Katılımcılar tatmin edici ve karar vermeyi kolaylaştırıcı çözümler geliştirebilmek için gereken soru sorma, dinleme ve bilgiyi analiz etme becerilerini ilerletirler. Bilgiyi Satışa Çevirmek, Satışta Danışmanlık programının devamında uygulanabilir ve Danışmanlık Becerileri programının bir parçasıdır.

Bu program özellikle, stratejik müşterilerde güçlü bir danışman rolü üstlenen Satış Yetkilileri için tasarlanmıştır. Müşterinin işini analiz etmek ve etkili çözümleri bulmak ve satın almak konusunda müşteriye yardımcı olabilmek için güçlü bir yöntem öğretir.

Bu program, Satış Yetkililerinin hem müşterileri hem de kendi kurumları için değer yaratabilmelerine yardımcı olacak Danışman ve Stratejist rollerindeki başarı için gereken becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Farklı becerilere odaklanan bir dizi modülden oluşan bu program deneyimli Satış Yetkilileri için tasarlanmıştır.

Çalıştay olarak gerçekleştirilen bu çalışma, Satış Ekibinin daha kaliteli sonuçlar elde etmesine yönelik stratejiler desteklenir. Mevcut satış kaynaklarının, kurumun amaç ve etkililiği ile anlamlı bir şekilde bütünleşmesini sağlar. Gelişmiş teknik ve taktikleri kullanarak müşterilerle yaşanan günlük sorunların üstesinden nasıl gelinebileceğini vurgularken, katılımcılara kişisel performanslarının gelişimi için yöntemler sunar.

Bu program, Bölge Yöneticilerinin bölgelerindeki mevcut durumlarını ve kaynaklarını analiz etmek, hedeflerine ulaşmak için aksiyonlar geliştirmek, bu aksiyonların gerçekleştirilmesi için takımlarını yönlendirmek, geliştirmek ve aksiyonları takip etmek ve değerlendirmek için ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirmeyi amaçlar. Program, kurumların sektörlerine ve iç süreçlerine göre uyarlanmaktadır.