Bilgi Merkezi

Liderlikte İnisiyatif Alma

29.07.2016

İnisiyatif, bir kişi yeni bir eylemi başlatmak için ya da mevcut bir eylemi ilerletmek için bir şey yaptığında ortaya çıkar. İnisiyatifin özelliği birisinin yeni bir görev ya da bir fırsatı nasıl benimsediğidir. 

İnisiyatif becerileri olan bir lider, güvenle yolunu belirleyip çalışmalara yön vermeye başlar. Güçlü inisiyatif, yön verme çabasında, stratejileri planlamada, diğerlerinin ilgisini odaklamada ve ilerleme başladığında sürdürülebilirlikte görülür. Bu kişinin, doğrudan gözetim ve talimatlara gereksinimi azdır. Bir fikir için ilk adımı atma riskini alacak kadar kendi yeteneklerine güven duyar. 

Lider tarafından kullanılan inisiyatifin niteliği, verimlilik ve üretkenlik oluşturup sürdürmenin başlangıç noktası olarak, diğerlerinin ilgi ve katılımının sağlanması için çok önemlidir. Etkili şekilde yapıldığında, güçlü inisiyatif insanları coşku ve güvenle harekete geçirir. Sonuçlarda kişisel payları olduğuna inanırlar; çünkü inisiyatifin tanımlanmasında göz önüne alınmışlardır. 

Liderin “Yapabilirim” tutumu diğerlerine de işin içine girmeleri için cesaret verir. Çünkü bu tutumda gerçeklerin nesnellikle değerlendirilmesine odaklanılır. Lider, ilerlenecek en iyi yolu araştırmaya başlar. Liderin bu motivasyonu genellikle diğerlerine de bulaşır. Bu motivasyon, çabucak işin içine girme ya da engelleri ve korkuları göz ardı etmek demek değil, bir adım geri çekilerek eylemleri eldeki kaynakların, çözümlerin ve stratejinin geniş çerçevesinden değerlendirmektir. 

İnisiyatife yaklaşımına güç katan şey içtenliktir. Lider harekete geçtiğinde, gerçekleri işaret etmekten korkmaz. Eğer bir proje başarıya ulaşacaksa, engeller baştan ele alınıp giderilmelidir. İnisiyatif bir projenin planlama aşamasından sonra da devam eder. Lider sürekli olarak öncelikleri gözden geçirir ve planın yapılabilirliğini ve uygulamasını değerlendirerek gerekli düzeltmeleri önerir. Takım üyelerinin çoğu gidip işlerine başlamayı isterken, lider ölçütleri oluşturur ve gelişmenin kontrolünü teşvik eder. İş bitince, takımın amaçlarını gerçekleştirirken ne kadar etkili olduğunu değerlendirir ve gelecekteki çabalar için gerekli düzeltmeleri yapar.    

Etkisiz İnisiyatif 

Fazla güç kullanarak yapıldığında inisiyatif,  kızgınlık ve savunmacılık yaratarak diğerlerinin katılımını önler. Genellikle bunun nedeni, inisiyatif kullananın, ilgili diğer kişileri düşünmeden ileri atılması ve onlara bir şey söyleme fırsatı tanımadan, kesin bir planı oluşturup açıklamasıdır. 

Kızgınlık bazen liderin öneri isteyip bu önerilerin üzerinde samimiyetle durmadığında da ortaya çıkar. Lider sadece “ister gibi yapar” ama zaten aklında açık bir yol vardır.           

İnisiyatif zayıfsa, bilinmeyenin korkusu ile erteleniyorsa takımın da katılım ve ilgisi azdır. Çünkü insanlar lideri endişe ve ihtiyat içinde gördüklerinde, kendileri de ileri atılmak için güven duymazlar. Liderdeki zayıf inisiyatif, aynı coşku ve güven gibi diğerlerinde bulaşıcı bir etki yapar.

Karşılıklı güven ve saygıya dayalı ilişkilerde, sağlıklı inisiyatif doğal olarak oluşur. Bu odak, çalışma arkadaşlarının önüne geçerek ilgiyi çekme gereksinimini ortadan kaldırır. Başarısızlık korkusunun yerini, herkesin bütün bilgileri kullanarak elinden geldiğinin en iyisini yaptığına duyulan güven alır.

İnsanlar birbirlerine güvenince, inisiyatifin odağı “kim haklı?” değil “ne doğru?” olur. Takım üyeleri bilgileri toplayıp paylaşırlar, eksiklikler ve engelleri açıkça tartışırlar. Bütün bilgiler açıkça ortada olunca, alınan inisiyatif kapsamlı, nesnel ve harekete geçirici olur.